Regulamin konkursu Wyrusz na szlak

Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wyrusz na szlak z całą rodziną” („Konkurs”).

2.  Organizatorem Akcji, na zlecenie Pol-Hun M.Bielska Spółka Jawna, z siedzibą w 95-040 Koluszki 11-go Listopada 65, z numerem NIP: 773-001-08-94,  jest Cyrek Digital. z siedzibą na ul. Wschodniej 29, 95-100 Zgierz, z numerem NIP: 7322176412 zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 sierpnia 2018 r., a kończy się w dniu 10 września 2018 r.  Wyniki będą ogłoszone 12 września 2018. Nagrody będą wysłane w terminie do dnia 30 września 2018 r.

 

Zasady konkursu

1.  Konkurs prowadzony jest w internecie za pośrednictwem platformy portalu społecznościowego Facebook.

2.  W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy portalu społecznościowego Facebook.

3. Konkurs polega na opublikowaniu autorskiego komentarza i zdjęcia.

5. Zwycięzcą zostaje osoba, która opublikuje najciekawszy wpis zdaniem komisji konkursowej.

6. Nagrodami w konkursie jest 10 zestawów gadżetów z logo akcji “Wyrusz na szlak z całą rodziną”.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagrody jest polubienie fanpage'a General Fresh na Facebooku.

8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora lub zleceniodawcy tj. Pol-Hun, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

 

Postanowienia pozostałe:

1.  Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuję niniejszy regulamin.

2.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu sprzedażowego.

4.  Udział w konkursie jest dobrowolny.

5.  Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym, na adres  Cyrek Digital z siedzibą na ul. Wschodnia 29, 95-100 Zgierz, z numerem NIP: 7322176412 z dopiskiem „3 powody".